Om oss

Norrlandsfonden är norra Sveriges ledande topplånefinansiär som skapar framgång genom att främja utvecklingen i regionens tillväxtföretag. Varje år lånar vi ut mer än 300 miljoner kronor till nyetablering, utveckling och expansion i det norrländska näringslivet. Sedan starten 1961 har vi lånat ut omkring 8 miljarder kronor som i sin tur bidragit till investeringar för 25 miljarder kronor. Det är vårt sätt att bidra till att Norrland växer, skapa framtidstro och framgång i vår del av landet.

Året som gått

0
Antal kunder vid årets slut
0
Genererade investeringar i miljarder

Våra kunders tillväxt senaste 5-årsperioden

0%
Förändring omsättning
0%
Förändring antal anställda

Vd-ord

2021 fyllde Norrlandsfonden 60 år. Under sex decennier har vi arbetat för att främja näringslivet i Norrland. Vi har lånat ut 8 miljarder kronor som har möjliggjort investeringar för omkring 25 miljarder kronor i små och medelstora företag. Vi är stolta över vårt ursprung som gett oss förutsättningar att bidra till utvecklingen.

Åren med pandemin har varit omvälvande för oss alla men vi har fortsatt att blicka framåt och hittat nya lösningar och arbetssätt för att kunna möta våra kunders kapitalbehov tillsammans med de i regionen verksamma bankerna.

Med en stark egen balansräkning är Norrlandsfonden en pigg 60-åring rustad för att fortsatt svara upp emot de utmaningar och möjligheter våra kunder kommer att möta.


Niklas Jonsson, vd


 

Hållbart för Norrland

Hållbarhet är centralt för Norrlandsfonden som i 60 år finansierat små och medelstora företag i de fem nordligaste länen och är en viktig aktör på den finansiella marknaden i Norrland. För Norrlandsfonden handlar hållbarhet om ett långsiktigt förhållningssätt – att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Norrlandsfondens företagskultur med kärnvärdena Långsiktighet, Kompetens och Engagemang ska prägla hur verksamheten agerar som affärspartner, arbetsgivare och placerare.

Lån i procent till företag som ägs eller leds av kvinnor
1,3
Antal miljoner kronor som gått till samhällsprojekt
Utlåning i procent till företag i Norrlands inland

Vi och några av våra kunder

Vi verkar i en dynamisk tillväxtregion med framgångsrika företag som sätter Norrland och Sverige på kartan inom allt från besöksnäring till datacenter och basindustri. Företag som bidrar till att lösa några av vår tid stora utmaningar och som är nyckelspelare i resan mot en mer hållbar framtid. Läs gärna mer om några av våra framgångsrika case.

Biocompost – system som förvandlar avfall till värdefulla resurser

Biocompost är ett företag i Sundsvall som tillhandahåller nyckelfärdiga lösningar för kompostering av organiskt avfall till rena resurser. Resultatet är näringsrika jordförbättringsprodukter. Eric Tjernberg startade Biocompost när han insåg att det finns ett marknadsbehov för lokal effektiv förädling av biomaterial exempelvis från skogsindustrin, grönsaksodling, hästgårdar och slakterier.

– Bioreaktorn är en komposttrumma som gör att man snabbt kan kompostera organiskt avfall från restauranger, livsmedelsbutiker, hushåll, fabriker, lantbruk, hästgårdar och kommuner. Den roterande trumman komposterar stora volymer av fast avfall, säger vd Thomas Storsjö.

Komposteringen omvandlar biologiskt avfall till värdefulla resurser, minskar behovet av konstgödsel och kan ersätta torv i markförbättringsprodukter. Komposten återställer näring till jorden, binder kol i marken och främjar livsmedelsförsörjningen. Sammantaget bidrar det till ett både ekologiskt och ekonomiskt kretslopp.

Företagsanalytiker: Per-Erik Persson 

Marknadsområden: Sundsvall, Timrå, Nordanstig, Härjedalen

Varför tror ni på Biocompost? Det är ett spännande företag med en affärsidé som ligger rätt i tiden. Både Eric och Thomas är drivna entreprenörer som på kort tid skapat goda affärsrelationer med större aktörer inom industri och återvinning.

Hur ser framtiden ut för företaget? Denna typ av hållbarhetsutveckling baserad på innovation har framtiden för sig och sådant är vi gärna med och stödjer.

Biocompost

Nordic Quick Systems – en lösning som återbetalas vid första underhållsstoppet

Grunden till det framgångsrika Piteåbaserade företaget började med en idé om förenkling. Att byta ut ett helt drev bara för att tandluckorna var slitna kändes som ett rent slöseri. 2015 lämnade Niklas Jadinge och Niklas Granström sina dåvarande anställningar för att satsa fullt ut på det nya unika kedjehjul som Niklas Jadinge tidigare uppfunnit. Detta blev startskottet för Nordic Quick Systems.

Företagets stora produkt är kedjehjulet med utbytbara slitagedelar. Hjulet kan tillverkas i alla typer av storlekar, anpassas i material och utrustas med en slitagevarnare som minimerar risken för haveri. Detta innebär att kunden kan sänka sina underhållskostnader, minimera tiden för underhållstopp, minimera arbetsmiljöriskerna ochmaterialåtgången på reservdelar.

– Med vår lösning kan maskinunderhåll genomföras medan både kedja och hjulkropp sitter kvar på transportören. Kortare underhållsstopp, ökad lönsamhet och högre säkerhet för personalen är bara några av vinsterna, säger vd Sammy Pergament.

Företagsanalytiker: Erik Nyström

Marknadsområde: Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda.

Varför tror ni på Nordic Quick Systems? De har utvecklat en intressant produkt som nu har bevisat sig på marknaden. En trevlig bonus är att den unika lösning som Nordic Quick Systems har genererar mycket mindre klimatpåverkande utsläpp än traditionella kedjehjul.

Hur ser framtiden ut för företaget? Jag tror att de har framtiden för sig. De satsar mycket på innovation och produktutveckling för att ligga i branschens absoluta framkant. De har fler spännande produkter som är under utveckling.

Nordic Quick Systems

Ridgymnasium i Hälsingland med elever från hela landet

Naturlära är namnet på det ridgymnasium i Hälsingland som drivs av hästprofilen Sigrid Bergåkra. Naturlära Ridgymnasium i Vallsta har riksintag och dit kommer elever från hela landet för att kombinera studierna med sitt hästintresse. På ridgymnasiet läser eleverna Naturbruksprogrammet med inriktning hästhållning.

För fyra år sedan förstördes skollokalerna i en brand och i fjol brann fliseldningen på gården ned till grunden, även ett mindre stall förstördes. Inga människor eller djur kom till skada, men två bränder på kort tid är lite för mycket att bära för en familj.

Norrlandsfondens engagemang startade i samband med uppbyggnaden efter den första branden, samtidigt som en omorganisation av bolaget tog form, och en satsning på att utöka med fler elever. Sedan kom det en pandemi emellan, som lagt till ytterligare en dimension.

– Vi var faktiskt bland de första att utforma ett fjärrsystem för att kunna hålla undervisning på distans i perioder. Där vill jag ge en stor eloge till lärarna som, fast vi är lantbruksmänniskor och hästfolk, har blivit väldigt duktiga på det digitala och kunnat anpassa utbildningen för distansstudier. Det kan vara en fördel även för framtiden då eleverna kommer från hela landet och kan behöva vara hemma emellanåt, säger Sigrid Bergåkra.

Företagsanalytiker: Johanna Ceder

Marknadsområde: Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Söderhamn, Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Varför tror ni på Naturlära? Naturläras ridgymnasium är en viktig verksamhet för Vallsta och som förutom att skapa kvalificerade arbetstillfällen även sätter orten på kartan inom ridsporten. Därför är det bra att Norrlandsfonden kan vara med och finansiera investeringar i en utbildning med riksintag.

Hur ser framtiden ut för företaget? Den ser mycket lovande ut. Intresset för ridsport är ökande och behovet av denna typ av utbildning är stort.

Naturlära

Höga Kusten Sjöentreprenad – ett mångsidigt företag

Örnsköldsvikbolaget Höga Kusten Sjöentreprenad (HKS) har sedan 2016 arbetat med sjöentreprenad avseende timmer- och skogsmaskintransport, pålning och muddring. De har också utökat med egen skogsentreprenad med skotare, skördare och markberedningsutrustning. Utöver det kan de utföra bilskrotkomprimering, brygg- och kajbyggnationer samt olika reparationer.

– Efterfrågan på våra tjänster har ökat successivt under åren. Jag tror att det beror på vår närhet till kunden samt att vi kan hantera många typer av uppdrag, säger vd Mikael Danielsson.

Under sommaren dök möjligheten upp att förvärva två pråmar och en bogserbåt. Norrlandsfonden deltog med finansiering till förvärvet. Ekipaget gör att företaget kan arbeta med timmerhemtagning från skärgårdsöar betydligt mer effektivt än tidigare samt att HKS kan ta på sig helt nya uppdrag åt den lokala industrin.

– Med ytterligare två pråmar och en bogserbåt i verksamheten har vi nu kunnat utöka timmerfrakterna och nu har vi också bättre möjligheter att utföra lokala industrifrakter, säger Mikael Danielsson.

Företagsanalytiker: Daniel Moberg

Marknadsområden: Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Vilhelmina, Åsele och Örnsköldsvik.

Varför tror ni på HKS? Företagsledningen har i uppgift att balansera en tydlig säsongsvariation. Dessutom tillkommer ett väder och vindberoende, där exempelvis torka eller sen islossning kan påverka HKS möjlighet att utföra sina uppdrag som planerat. Detta klarar företaget bra genom att ha en fot i flera branscher och ett föredömligt kundfokus.

Hur ser framtiden ut för företaget? Jag är imponerad över HKS mångsidighet och kompetens. Bolaget kommer nog inte att lida brist på uppdrag framöver.

Höga Kusten Sjöentreprenad

Power Forze – en kraftresurs för att säkra elförsörjningen

Vårt samhälle står inför stora utmaningar för att säkra framtidens elförsörjning. Ett ständigt växande behov genererar stora investeringar i elnät och produktionsanläggningar. Jokkmokksföretaget Power Forze AB genomför kraftinstallationer i lokala och regionala elnät, installationer åt industrin och i vindkraftsprojekt.

Power Forze startades 2020 och består av ägare och personal med mångårig kompetens inom kraftförsörjning. Tillsammans har de stor erfarenhet av kraftinstallationer och erbjuder projektledning, byggledning, montageledning och kraftservicetjänster.

– Att expandera så snabbt är naturligtvis svårt som ett litet och nytt företag. Både kunder och leverantörer vill ha säkerheter. Här kom Norrlandsfonden in och ställde garantier så att vi kunde ta vindkraftuppdraget. Det känns bra att ha fonden i ryggen, speciellt när vi har för avsikt att växa. Tanken är att bolaget ska växa sakta men säkert, säger vd Stefan Helmvall.

Företagsanalytiker: Per Nilsson

Marknadsområde: Skellefteå, Norsjö, Malå, Sorsele, Storuman, Boden och Jokkmokk.

Varför tror ni på Power Forze? Power Forze är en resurs för utbyggnaden av energiinfrastrukturen, inte minst i samband med de stora industriinvesteringar som ska ske.

Hur ser ni på framtiden för företaget? Jag tror att Power Forze kommer att ha fullt upp kommande år.

Power Forze

Mindforce Game Lab det bästa från lifescience och kreativa näringar i samverkan

Skellefteåföretaget Mindforce Game Labs affärsidé är att hjälpa människor att förbättra hälsan med hjälp av mobilspel och appar.

I sitt arbete som forskare ledde professor Emma Lundberg ett banbrytande vetenskapsprojekt som utnyttjade ett datorspel för att rekrytera deltagare i ett forskningsprojekt. Projektet var enormt framgångsrikt och fick Emma att förstå kraften i dataspel och deras förmåga att motivera, engagera och utbilda människor.

Runt Emma formades ett team där IT-entreprenören Anders Tånger tillsammans med David Eriksson från skellefteåbyrån North Kingdom och Mikael Emtinger ingick. Mindforce Game Lab startades 2017 och har sedan dess jobbat med att utveckla sina tjänster i nära samarbete med potentiella kunder.

Nu är den första applikationen klar, ”Fig a Playtient Journey”, ett spel som ska hjälpa unga människor som lider av depression och bipolär sjukdom att med hjälp av olika utmaningar fullfölja sin medicinering under de 100 första dagarna. Tanken är att spelet ska certifieras som en medicinteknisk produkt utifrån Läkemedelsverkets krav.

Företagsanalytiker: Per Nilsson

Marknadsområde: Skellefteå, Norsjö, Malå, Sorsele, Storuman, Boden och Jokkmokk.

Varför tror ni på Mindforce Game Lab? Det är ett mycket intressant bolag som inte verkar på den traditionella spelmarknaden, men som använder mycket av det bästa från spelutvecklingsbranschen för att utveckla produkter inom lifescience.

Hur ser ni på framtiden för företaget? Det finns ett stort behov av företagets tjänster och Mindforce Game Lab har ett starkt team väl rustat för tillväxt.

Mindforce Game Lab

System som förenklar vardagen för fastighetsägare

Mowida i Umeå har utvecklat en digital plattform som hjälper fastighetsägare att administrera sitt bestånd samt att ta hand om sina hyresgäster. Mowida riktar sig till både privatägda och kommunala fastighetsbolag och systemet är även anpassat för mindre fastighetsbolag som idag saknar sådana lösningar.

Mångfald och jämställdhet är ledord i Mowida. De sju i teamet är av fyra olika nationaliteter och så väl teamet som ägargruppen och styrelsen består av hälften kvinnor och hälften män. Teamet har ett nära samarbete med kunderna för att anpassa och utveckla systemet.

Det är otroligt roligt att se kunderna använda en plattform som vi i teamet har skapat samt som jag personligen har jobbat på i sju-åtta år, säger vd Meiju Vartiainen.

Mowida har ambitionen att växa, både på marknaden och i tjänster. Systemet utvecklas fortlöpande med nya funktioner för felanmälan och kommunikation med hyresgästerna samt med integration av serviceföretag. 

Nu handlar det för oss om att gasa och nå ut på marknaden, ordentligt. Vi behöver rekrytera folk inom försäljning, systemutveckling och kundsupport.

Norrlandsfonden har finansierat Mowida sedan hösten 2018 och kom in som finansiär redan innan plattformen hade lanserats på marknaden.

Företagsanalytiker: Anna Asplund 

Marknadsområden: Umeå med kranskommuner och Lycksele.

Varför tror ni på Mowida? Jag är mycket imponerad av Meiju Vartiainen som entreprenör och Mowida har hittat sin nisch på marknaden.

Hur ser framtiden ut för företaget? Mowida har en produkt som erbjuder digitala lösningar för en hittills odigitaliserad del av fastighetsbranschen. Detta innebär att det finns en stor potential för företaget. 

Mowida

Realbridge – digitaliserar dina manuella rutiner

Östersundsbolaget Realbridge AB har utvecklat en mobil och molnbaserad plattform för insamling av data i realtid med syfte att underlätta hantering av fysiska objekt såsom nycklar, verktyg och liknande. Fler funktioner är checklistor och felrapportering. Bolaget har idag cirka hundra kunder, de flesta inom serviceföretag, fastighetsservice, städbolag, kommuner och fastighetsbolag. Senaste året har systemet också implementerats för hantering av skyddsutrustning kopplat till pandemin.

– Genom en molnbaserad mobil lösning kan personalen checka av olika moment eller se till att hålla ordning på utrustning som annars kan vara svår att veta var den finns (vem som har den) när den behövs, säger Viktor Stjernefeldt, vd Realbridge.

En mycket stor fördel med systemet är att det är mycket lätt att implementera, även i större organisationer. Även en så stor organisation som en kommun kan ha igång systemet på bara en vecka utan omfattande utbildning och kostsamma projekt för integration med befintliga system.

– Vi satsar nu på marknaden i Skandinavien och hittills är responsen mycket positiv. Vi har ett bra samarbete med Norrlandsfonden. Förutom finansiering av utveckling och marknadsinsatser, så har vi en givande dialog om företagets framtida strategier som vi uppskattar, säger Viktor Stjernefeldt.

 

Företagsanalytiker: Tomas Blomberg

Marknadsområde: Jämtland, Dorotea, Ånge.

Varför tror ni på Realbridge? Deras tjänst har stor potential och bolaget har tagit många steg framåt senaste tiden.

Hur ser framtiden ut för företaget? Marknaden är mogen för deras system och de fina referenskunderna är en bra början. Jag ser fram emot deras fortsatta resa.

Realbridge

Woolpower vill visa vägen för svensk textilproduktion

Jämtländska Woolpower tillverkar varma underställ och förstärkningsplagg för friluftsbruk och utomhusjobb. Företaget grundades 1969 och har specialiserat sig på funktionella produkter i det unika och egenutvecklade materialet Ullfrotté Original, som togs fram i samarbete med svenska försvaret. Nu gör de sin största satsning någonsin och bygger en ny fabrik i Östersund som Norrlandsfonden är med och finansierar.

– Vårt mål är att på ett ansvarsfullt och hållbart sätt tillverka produkter som håller år ut och år in. Kläderna ska vara tidlösa, funktionella och hålla hög kvalité för att motverka slit och släng, säger Linus Flodin. Det innebär att vi har ett långsiktigt perspektiv på alla beslut som vi tar. Vi har ett ständigt pågående förbättringsarbete för att vår produktion ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt.

Företagsanalytiker: Inga-Lena Wahlstedt

Marknadsområde: Jämtland, Dorotea, Ånge.

Varför tror ni på Woolpower? Det som utmärker Woolpower och alla övriga bolag i koncernen är deras starka övertygelse om att hållbarhetsfrågorna ska genomsyra verksamheten och att alla beslut ska fattas med hänsyn tagen till dessa och med ett långsiktigt perspektiv. Detta har även präglat planering och byggnation av den nya fabriken som man nu uppför i Östersund.

Hur ser framtiden ut för företaget? Woolpower vill visa att det går att tillverka produkter på ett ansvarsfullt sätt. Med denna satsning tror jag att de inspirerar fler företag att våga ta klivet och flytta tillbaka sin produktion till Sverige. Jag tror att de kommer att göra detta med god lönsamhet.

Woolpower

Nordic Performance Center – digitaliserade gym för alla

Bröderna Christian och Jesper Naartijärvi har etablerat en gymkedja med träningsanläggningar i Boden, Luleå, Gällivare och Kiruna. Träningsanläggningarna är så kallade premiumanläggningar där endast den bästa utrustningen finns, men framför allt är anläggningarna digitaliserade vilket gör dem moderna och kostnadseffektiva.

Framgångsfaktorer i branschen är att säkerställa nöjda kunder genom hög tillgänglighet, kvalitativ utrustning, välskött anläggning och god gemenskap. Vi försöker ha detta som vår ledstjärna. Vi lägger också mycket engagemang på design. Det ska vara ett tydligt koncept där vi har egendesignad belysning, akustikriktat ljud och tydliga färgkoder, säger Christian Naartijärvi.

Företagets målgrupp är individer som är självmotiverande och har mål med träningen och som inte behöver en grupptränare för atttta igång med träningen.

Vi har investerat i utrustning som normalt används i Crossfit Games, Arnold Sportsfestival och Olympiska Spelen i tyngdlyftning samt världsmästerskap inom styrkelyft. Det ger en helt annan känsla av kvalitet för dem som använder grejerna. De stora gymkedjorna som använder enklare utrustning kan inte erbjuda den kvalitetskänslan, säger Jesper Naartijärvi.

Företagsanalytiker: Petter Alapää

Marknadsområde: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå.

Varför tror ni på Nordic Performance Center? Träningsindustrin växer i snabb takt. Kundbeteendet har förändrats och potentiella kundgrupper har vuxit och blivit bredare. De senaste åtta åren har omsättningen ökat med 80% i de största bolagen inom träningsindustrin.

Hur ser framtiden ut för företaget? Nordic Performance Center har träffat precis rätt och funnit en stor målgrupp som vill träna på ett visst sätt i rätt miljö. Framtiden ser lovande ut.

Nordic Performance Center