Om oss

Norrlandsfonden är norra Sveriges ledande topplånefinansiär som skapar framgång genom att främja utvecklingen i regionens tillväxtföretag. Varje år lånar vi ut mer än 300 miljoner kronor till nyetablering, utveckling och expansion i det norrländska näringslivet. Sedan starten 1961 har vi lånat ut omkring 8 miljarder kronor som i sin tur bidragit till investeringar för 25 miljarder kronor. Det är vårt sätt att bidra till att Norrland växer, skapa framtidstro och framgång i vår del av landet.

Året som gått

0
Antal kunder vid årets slut
0
Genererade investeringar i miljarder

Våra kunders tillväxt senaste 5-årsperioden

0%
Förändring omsättning
0%
Förändring antal anställda

Vd-ord

Den ekonomiska aktiviteten i norra Sverige under år 2019 påverkades av den globala konjunkturavmattningen. Norrlandsfonden kan trots en avtagande konjunktur redovisa en växande kreditstock där vi möjliggjort viktiga framtidssatsningar hos företag. Särskilt glädjande är att vi under året finansierat hela 85 företag som för Norrlandsfonden är helt nya kunder och det med en god spridning i branscher och över den norrländska geografin. 

Norrlandsfonden går in i år 2020 med ambition om en fortsatt offensiv bearbetning av marknaden. En stark egen balansräkning och samarbetet med EIF ger goda förutsättningar att svara upp mot de norrländska företagens behov av topplån. Kompetenta och engagerade medarbetare är den avgörande resursen för att nå målsättningen om att vara den ledande norrländska topplånefinansiären.


Lars-Olov Söderström, tf vd


 

Hållbart för norrland

Hållbarhet är centralt för Norrlandsfonden som i snart 60 år finansierat små- och medelstora företag i de fem nordligaste länen och är en viktig aktör på den finansiella marknaden i Norrland. För Norrlandsfonden handlar hållbarhet om ett långsiktigt förhållningssätt – att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Norrlandsfondens företagskultur med kärnvärdena Långsiktighet, Kompetens och Engagemang ska prägla hur verksamheten agerar som affärspartner, arbetsgivare och placerare.
Lån i procent till företag som ägs eller leds av kvinnor
1,5
Antal miljoner kronor som gått till samhällsprojekt
Utlåning i procent till företag i Norrlands inland

Vi och några av våra kunder

Vi verkar i en dynamisk tillväxtregion med framgångsrika företag som sätter Norrland och Sverige på kartan inom allt från besöksnäring till datacenter och basindustri. Företag som bidrar till att lösa några av vår tid stora utmaningar och som är nyckelspelare i resan mot en mer hållbar framtid. Läs gärna mer om några av våra framgångsrika case.

Envigas hjälper den metallurgiska industrin att ställa om

Den metallurgiska industrin är en av världens största utsläppsbovar, men jobbar nu aktivt för att minska industrins klimatpåverkan. Envigas i Skellefteå tillverkar biokol som kommer att ha en central roll i arbetet med att minska koldioxidutsläppen.

Företaget Envigas tillverkar bland annat biokol av restavfall från skogsindustrin. När företagsledningen för många år sedan började titta på biokolets positiva effekter för att minska koldioxidutsläppen var de före sin tid. Nu uppmärksammas biokol som en av de mest spännande teknologier för klimatneutrala koldioxidutsläpp.

– Vi visste att vi skulle komma hit men vi trodde nog inte att det skulle gå så här snabbt. Nu finns det en enorm efterfrågan på biokol från de stora företagen men så var det inte när vi började, säger Kurt Sjöblom, styrelseordförande i Envigas. 

Envigas är nu på väg att starta upp sin första produktionsanläggning i Bureå och inom några månader kommer den att vara i drift. Nu tittar man på fler ställen att starta produktionsanläggningar. Norrlandsfonden har varit med som finansiär sedan 2016. 

– Vi tror att biokolet kommer att ersätta det fossila kolet helt i framtiden. Vi har redan nu fått en bra respons från marknaden. 

Namn: Per Nilsson

Marknadsområde: Skellefteå, Norsjö, Malå, Sorsele, Storuman, Boden och Jokkmokk.

Varför tror ni på Envigas? Biokolet som de producerar är klimatneutralt och kan ersätta fossilt kol. Efterfrågan är stor, inte minst från metallindustrin som arbetar med att minska sitt klimatavtryck. Biokolet går också att vidareutveckla och kan då omvandlas till grafit som används vid batteritillverkning och behövs när till exempel bilindustrin ska ställa om.

Hur ser ni på framtiden för företaget? Företaget kommer att kunna expandera i Bureå och även öppna fler anläggningar i Sverige vid sågverk med närhet till råvaran. Biokolet kommer att behövas på flera håll när samhället ska ställa om mot en mer hållbar framtid.

Envigas

Exeri – Smart system för hållbara elnät

Exeri har utvecklat ett revolutionerande smart system för säkrare elnät. Systemet kan i realtid upptäcka exakt positionering av defekter i elnätet och därmed halveras tiden för strömavbrott. 

Stora delar av dagens elnät bygger på 100 år gammal teknik. Om en störning sker krävs ofta en manuell felsökning på ett område som kan sträcka sig miltals. Det tar lång tid att lokalisera och åtgärda problemet vid ett strömavbrott vilket innebär stora kostnader för nätägarna. Exeris system för övervakning av elnät kan ge exakt position på var felet har uppstått, snabbaste vägen dit och hur det ska åtgärdas. Systemet kan också förutse underhållsbehov. 

– Tack vare finansieringen från Norrlandsfonden har vi kunnat komma ut på marknaden snabbare. Det betyder mycket att det finns finansiärer som Norrlandsfonden som vill gå in i industriella projekt som är långsiktiga och där det krävs att man har en viss uthållighet, säger Magnus Karlsson, vd Exeri. 

Företagsanalytiker: Erik Nyström 

Marknadsområden:

Varför tror ni på Exeri? De har utvecklat ett innovativt system i teknisk framkant som skapar en uppenbar hållbarhetsnytta för användarna. Det finns många fördelar med att digitalisera elnätet, till exempel färre och kortare avbrottstider, miljövinster, kostnadsbesparingar och en säkrare arbetsmiljö. Tekniken är verifierad genom samarbetet med Skellefteå Kraft som nu också är en delägare. Produkten är användarvänlig och enkel att integrera med elnätens befintliga system. 

Hur ser du på framtiden för företaget? Jag tror att bolaget har en fin utveckling framför sig. Affärsmodellen är skalbar och marknaden är både stor och global. Bolaget drivs av erfarna entreprenörer och har redan fått många goda vitsord. Det skapar goda förutsättningar för framtiden. 

Exeri

Haldors pedagogiska verktyg hyllas av användarna och Microsoft 

Haldors pedagogiska verktyg förenklar administrationen för lärare så att de har mer tid för eleverna. Företaget hyllas av användarna likväl som den världsledande partnern Microsoft, som ofta och gärna lyfter fram sitt partnerskap med Haldor. 

Sedan start har Haldors verktyg varit integrerade i Microsoft Office 365. En milstolpe var när Microsoft släppte plattformen Teams for Education. 

– Vi förstod direkt att det var framtiden för skolan. Tack vare att Norrlandsfonden trodde på oss kunde vi snabbt efter att plattformen släppts integrera våra verktyg med den. Att vi hade möjlighet att satsa direkt gav oss ett försprång gentemot konkurrenterna. 

Haldor har idag kunder i 13 länder och fortsätter att expandera och hitta nya marknader.

– Vi ser ljust på framtiden och har vid årsskiftet utökat vår säljavdelning med ytterligare en säljare som kommer från Microsoft och är stationerad i Stockholm. Det bubblar överallt just nu. 

Företagsanalytiker: Per-Erik Persson 

Marknadsområde: Sundsvall/Timrå, Nordanstig och Härjedalen.

Varför tror ni på Haldor? Haldor har en skalbar affärsmodell med en marknad som sträcker sig över hela världen. Partnerskapet med världsledande Microsoft som både hyllat och tagit Haldor under sina vingar är ytterligare en styrka. Företagets vd Sara Zetterberg har sedan start lotsat företaget framåt på ett klokt sätt. 

Hur ser framtiden ut för företaget? I mina ögon ser framtiden bra ut. Företaget har redan kunder runt om i världen och är nära ett marknadsgenombrott. Haldor kommer att fortsätta växa långsiktigt. 

Haldor

Framtidstron i topp för Inlandsbanan

I år invigdes nya passagerartåg på Inlandsbanan för första gången sedan 1979. Ett viktigt steg för framtiden och för arbetet med att öka kollektivtrafiken på järnvägen.

Inlandsbanan har investerat i fem nya passagerartåg och ett ellok. Nu är ett av passagerartågen i trafik och de andra håller på att rustas upp för att köras på sträckor med längre restid. 

– Tack vare finansieringen via bland annat Norrlandsfonden tar vi nu nästa steg in i framtiden när det kommer till persontrafiken. De nya passagerartågen har stor betydelse för oss och skapar en modern bild av Inlandsbanan, säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan. 

Intresset för att åka tåg har ökat rejält den senaste tiden. Förra året gjorde Inlandsbanan ett rekordår och ökade resandet med 17 procent under sommaren och med 44 procent under vintern. 

– Människor har fått ökad kunskap om tåg och vet vad det innebär rent miljömässigt att välja tåget. Det har blivit det trendiga sättet att resa och det har exploderat de senaste två åren, fortsätter Maria Cederberg.

Företagsanalytiker: Inga-Lena Wahlstedt 

Marknadsområde: Jämtland, Dorotea, Ånge

Varför tror ni på Inlandsbanan? Intresset för att resa klimatsmart har ökat rejält de senaste åren. Med en uppdaterad fordonsflotta som möjliggör nya linjer och ökad trafik blir Inlandsbanan än mer attraktiv. Att satsa på infrastruktur som gör att det är enklare för människor att resa som gods att transporteras såväl till och från som inom Norrlands inland ökar såklart attraktiviteten för den här delen av landet vilket är ett av Norrlandsfondens fokusområden. 

Hur ser ni på framtiden för Inlandsbanan? Tågresandet ökar i samband med att vi har blivit mer miljömedvetna. Det finns en politisk ambition om att satsa på Inlandsbanan och fram till år 2029 finns politiskt beslut på 1,8 miljarder till underhåll. Pendlingen med tåg ökar likväl som turistströmmarna till den här delen av landet. Allt pekar på att Inlandsbanan kommer att gå en mycket ljus framtid till mötes. 

Inlandsbanan

Ännu en rekordsommar för Järvsö Bergscykel Park 

Det började som ett hobbyprojekt som spårade ur i positiv bemärkelse. Idag har Järvsö Bergscykel Park blivit en året-runt-verksamhet som slagit besöksrekord varje sommar sedan starten år 2010.

– Vi har haft en otrolig utveckling, från 2 500 cykeldagar vid start till förra årets 27 000 cykeldagar. Plus att vi har ökat omsättningen från 1,5 miljon till 17 miljoner kronor, säger Lars Ek Lööv, vd Järvsö Bergscykel Park.

– Att Norrlandsfonden trodde på oss har bidragit till att vi nu har en året-runt-verksamhet och kan skapa fler jobbtillfällen i Järvsö. Det är en av våra starkaste drivkrafter att göra saker som utvecklar bygden.

Företagsanalytiker: Johanna Ceder 

Marknadsområde: Kommunerna Hudiksvall, Ljusdal, Bollnäs, Ovanåker, Söderhamn, Gävle, Sandviken, Ockelbo och Hofors

Varför tror ni på Järvsö Bergscykel Park? Företaget har varit med och bidragit till att Järvsö i sin helhet vuxit kraftigt de senaste åren. Med inriktning på cykling under somrarna använder man resurserna året om och blir en året runt destination. Med det nya hotellet blir anläggningen såklart än mer attraktiv. 

Hur ser ni på framtiden för företaget?Trenden med att semestra nära hemmet ökar och Järvsö ligger geografiskt bra till. Enkelt att ta sig till med tåg och bil samt nära Stockholms-området. Intresset för hälsa och träningsresor ökar också. Vi ser en väldigt ljus framtid för Järvsö Bergscykel Park. 

Järvsö Bergcykel Park

Storsatsar på att utveckla Kittelfjäll 

Bolaget Kittelfjäll Utveckling har de senaste åren storsatsat på sina verksamheter och på att samverka med andra aktörer i Kittelfjäll för att skapa en hållbar året-runt-destination. Det har visat sig vara en framgångsfaktor och Kittelfjäll växer så det knakar med nya besökare och fritidshusägare. 

– Kittelfjäll är en av Sveriges bästa skidorter, känt för sin lättillgängliga liftburna offpiståkning. Det är en styrka som vi ska lyfta men samtidigt vill vi nå ut även till andra som barnfamiljerna och fjällentusiasterna. Därför har vi satsat på att bygga ett nytt barnområde, med lift, karusell och grillplatser. Vi har också utvecklat längdskidspåren, säger Roger Vikström, vd Kittelfjäll Utveckling.

– Finansieringen från Norrlandsfonden har varit oerhört betydelsefull för oss. En utmaning för många företag i Norrland är tillgången till kapital. Det är därför viktigt att det finns aktörer som Norrlandsfonden som förstår förutsättningarna för företagare i vår del av landet och visar ett stort förtroende.

Företagsanalytiker: Daniel Moberg

Marknadsområde: Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Vilhelmina, Åsele och Örnsköldsvik.

Varför tror ni på Kittelfjäll Utveckling? Bolaget har långsiktiga ägare med ett helhetsperspektiv för destinationen. De bidrar starkt till hela Kittelfjälls tillväxt och växer tillsammans med andra aktörer. Kittelfjäll är känt som Sveriges bästa puderåkning med offpistbackar i toppklass. De senaste åren har ägarna satsat mycket på att nå ut bredare med sin verksamhet och visa att man är ett besöksmål som har något för alla från barnfamiljer till skidfantaster. 

Hur ser framtiden ut för företaget?Intresset för att besöka Kittelfjäll växer och de har lyckats bredda sin målgrupp på ett bra sätt. Bolaget har skapat positiv utveckling både i sin egen verksamhet och Kittelfjäll i stort, genom ett stort engagemang och bred samverkan med andra företag. Jag är övertygad om att vi kommer att se en fortsatt positiv utveckling i framtiden med nya affärsmöjligheter. 

Kittelfjäll

Olofssons bageri – Mer än 70 år av äkta norrbottniskt bröd

Olofssons Bageri har funnits i 72 år. Idag är företaget den tredje största arbetsgivaren i Överkalix och säljer bröd i Sverige och Finland. Nu storsatsar man genom att investera i nya maskiner och köpa fastigheten där bageriet ligger med Norrlandsfonden i ryggen. 

Olofssons Bageri har hittat sin nisch i det lokalproducerade brödhantverket, med grädde och smör från Norrbotten, källvatten från Överkalix och mjöl från världens nordligaste mjölkvarn i Uleåborg. Idag omsätter företaget 30 miljoner kronor och har 23 anställda. Målet är att under år 2020 öka sin omsättning med ytterligare tio procent. 

– Vi satsar på att sticka ut genom att erbjuda kvalité och lokala mervärden.

Norrlandsfonden har varit med och finansierat förvärvet av fastigheten där bageriet ligger och nya inventarier. 

Företagsanalytiker: Petter Alapää 

Marknadsområde: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå.

Varför tror ni på Olofssons Bageri?Olofssons Bageri är ett starkt varumärke som har funnits länge. Ett familjeföretag som hittat sin nisch i det genuina och lokalproducerade brödhantverket med goda smaker och naturliga råvaror.

Hur ser framtiden ut för företaget Företaget har en stabil grund att stå på och är nu inne i en offensiv fas och tittar på nya marknader och produkter. Det här är ett företag som alltid hittat nya vägar framåt och det kommer de göra även i framtiden.

Olofssons bageri

Sandlund/Hossain tillverkar läderväskor som gör skillnad 

Sandlund/Hossain erbjuder läderväskor med hög kvalitét och design som är tillverkade på ett hållbart och schysst sätt. De beskrivs ofta som pionjärer och hyllas av branschen och kunderna. 

Sandlund/Hossain är ett samarbete mellan Anders Sandlund och Tulin Hossain från Bangladesh. De lärde känna varandra genom sina föräldrar som varit vänner och jobbat ihop sedan 70-talet. Väskorna tillverkas i den egna fabriken i Bangladesh, vilket gör att man har full insyn i produktionen. Varje år donerar Sandlund/Hossain kalvar till fattiga familjer i deras hemby Bagatipara i Bangladesh. Förutom kalven får familjerna även support och utbildning och därmed en inkomst som kan innebära en väg ur fattigdom. 

– För oss är vårt hållbarhetsarbete en självklarhet. Vi har alltid jobbat hållbart. Eftersom vi sköter allt från produktion till försäljning själva och inte har några mellanled skapas marginaler som gör att vi kan ge tillbaka till det lokala samhället där vi verkar.

Sandlund/Hossains hållbarhetsarbete ligger i framkant i branschen. Ett fokusområde som de delar med Norrlandsfonden som är en av bolagets finansiärer. 

Finansieringen från Norrlandsfonden har betytt otroligt mycket för oss. Vi har haft möjlighet att bygga ett lager för att kunna växa och det har varit helt avgörande för oss.

Namn: Daniel Moberg

Marknadsområden: 

Varför tror ni på Sandlund/Hossain?Hantverkstraditionen och hållbarhetstänket finns nedärvd genom flera generationer i dessa två familjer. Ägarna Anders Sandlund och Tulin Hossain har slagit sina påsar ihop och skapat en produkt som håller hög kvalitét från tillverkning till design. Samtidigt som man är ett föredöme i allt från materialval till socialt ansvar för sina anställda i Bangladesh. 

Hur ser framtiden ut för företaget? Vi ser att konsumentbeteendet går åt ett håll, mot att välja mer hållbara produkter. Sandlund/ Hossain är pionjärer i branschen och tänker på hållbarhet i alla led. Företaget lever upp till sina värderingar och kan erbjuda en prisvärd kvalitetsprodukt. Jag tror verkligen att framtiden ser ljus ut för detta bolag. 

Sandlund/Hossain

Ett riktigt succéår för Smart Recycling 

Luleåföretaget Smart Recycling har utvecklat ett smart återvinningssystem som mäter innehållet i containrar och gör en prognos för när det är dags för tömning. På detta sätt kan samlingsrutterna optimeras och miljöpåverkan och kostnaderna minskas.

I februari kommer Smart Recyclings system att användas i Svensk Glasåtervinnings containrar från Smygehuk i söder till Karesuando i norr. Norrlandsfonden har varit med i finansieringen av affären. 

– Eftersom vi säljer tjänsten i form av ett månadsabonnemang är varje order kapitalintensiv i startfasen. Därför är våra finansiärer, däribland Norrlandsfonden, oerhört viktiga för oss och vår expansion, säger Anders Hermanson, vd Smart Recycling.

– Våra fokusområden den kommande tiden är Sverige, Norge och Tyskland. Vi ser positivt på framtiden. Jag tror att företaget har chans att omsätta mer än det tiodubbla inom fem år, avslutar Anders Hermanson.  

Företagsanalytiker: Erik Nyström

Marknadsområde: Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Vilhelmina, Åsele och Örnsköldsvik.

Varför tror ni på Smart Recycling? Att digitalisera återvinningscontainrar för att effektivisera tömningar och därmed körningar och miljöpåverkan skapar en stor nytta för användarna och för samhället i stort. Det finns en stor marknadspotential. 

Hur ser du på framtiden för företaget? Smart Recyclings affärsidé ligger rätt i tiden och behovet av deras tjänster är stort i Sverige men även globalt. Systemet kan tillämpas även på andra områden vilket skapar goda tillväxtmöjligheter.  

Smart Recycling

W3 Energy – Framgångsrikt vindkraftsföretag blir norrlandsägt 

En one-stop shop för förvaltning, drift och optimering av vindkraftsparker som numera är norrlandsägd. Norrlandsfonden har deltagit med finansiering i ägarskiftet. 

Hösten 2019 köpte företagsledningen, i egenskap av Per Olofsson samt styrelseordförande Pär Dunder, dåvarande Svevind Solutions av den tidigare ägaren Svevind AB. Bolaget namnändrades till W3 Energy och är alltså numera helt norrlandsägt. 

– Det betyder mycket att få göra saker i rätt tid och den här affären gjordes vid helt rätt tidpunkt. Nu har vi börjat det nya året med nytt varumärke och en ny affärsplan och kan köra full fart framåt. Tack vare våra finansiärer har detta varit möjligt, säger Per Olofsson, numera majoritetsägare i W3 Energy. 

En milstolpe i företagets historia var när man 2017 tecknade kontrakt med Markbygden ETT om driften av deras idag 179 turbiner. Fullt utbyggd kommer Markbygden att utgöras av hela 1101 turbiner och därmed vara Europas största landbaserade vindkraftpark.

Företagsanalytiker: Anna Hedström 

Marknadsområden: Umeå med kranskommuner och Lycksele.

Varför tror ni på W3 Energy? I Sverige har det beslutats om investeringar i ny vindkraft för över 70 miljarder kronor och då tillkommer även investeringar för att utveckla den befintliga. Dessutom har tekniken för vindkraft utvecklats mycket de senaste åren och vindkraft har blivit mycket mer lönsamt. 

Hur ser framtiden ut för företaget? Min framtidsspaning är att det här är ett bolag som kommer att växa rejält. Marknaden växer kraftigt och W3 Energy ligger kompetensmässigt i framkant inom branschen. 

W3 Energy